Beseda s Tomášem Petráčkem

Beseda s Tomášem Petráčkem

18.2.2015 ve 20:30 beseda s Doc. PhDr. Tomášem Petráčkem, Ph.D., Th.D.
prostory Nového Adalbertina
Téma k besedě: Obrácení - pokání - smíření
Před besedou bude jako obvykle v 19:30 Mše Svatá v kostele Nanebevzetí Panny Marie.