Nabídka práce

Nabídka práce

OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ
vyhlašuje výběrové řízení na pozici:
FUNDRAISER

Náplň práce: Fundraiser aktivně navazuje nové kontakty s dárci (jednotlivci i firmami), jedná s nimi, 
soustavně udržuje stávající kontakty. Spolupráci s dárci systematicky eviduje. Tvoří a naplňuje dlouhodobou 
fundraisingovou strategii. Týmově spolupracuje, komunikuje v rámci OCH HK. Je zodpovědný za udržování 
dobrých vztahů OCH HK s dárci a s veřejností, podílí se na šíření dobrého jména organizace.


Požadujeme:
? vzdělání: VŠ, VOŠ, SŠ
? praxe, zkušenosti v oblasti fundraisingu pro NNO výhodou
? ztotožnění se s hodnotami charity (Etický kodex Charity ČR) a s její činností
? pohotovost, pružnost, schopnost improvizace, tvořivost
? spolehlivost, vytrvalost, systematičnost
? samostatnost v plánování i práci, schopnost týmové spolupráce
? komunikační dovednosti (empatie, takt, reprezentativní vystupování, schopnost naslouchat, 
sebedůvěra, schopnost požádat, vyjednávat, argumentovat)
? uživatelská znalost práce na PC, výborná znalost psaného projevu
? bezúhonnost
? aktivní řidič, znalost alespoň jednoho cizího jazyka
? znalost sociálních služeb a charitního prostředí výhodou, práce v NNO výhodou


Nabízíme:
? tvořivou a samostatnou práci
? pracovní poměr na dobu určitou (1 rok), s výhledem pokračování v případě oboustranné spokojenosti
? zázemí stabilní neziskové organizace, přátelský tým


V případě zájmu zašlete do 4. 2. 2015 na adresu prihlaska1@hk.caritas.cz následující dokumenty:
? strukturovaný životopis obsahující údaje o Vašich profesních předpokladech, Vaši fotografii
a kontakty na osoby, které mohou poskytnout reference o Vašem předchozím pracovním působení
? motivační dopis
? krátkou úvahu na téma „Jak získám a udržím nové dárce?“ (max. 1 strana A4)


O Vašem postupu do druhého kola výběrového řízení budete vyrozuměni do 13. 2. 2015.
Předpokládaný termín druhého kola výběrového řízení - pátek 20. 2. 2015.
Předpokládaný termín nástupu je duben 2015 (nebo dle domluvy).
Oblastní charita Hradec Králové, Komenského 266, 500 03 Hradec Králové
www.charitahk.cz