O Salaši
Modlitby
Čajárna U Fsteklé ovce
Sporty
Rada
Schola
Jak podpořit Salaš?
Kudy do Salaše

O Salaši

Drazí přátelé,

stránky, na které jste právě vstoupili, jsou nabídkou a pozváním. Určitě jste všichni slyšeli, že universita je na prvním místě společenství studentů a pedagogů, kteří na několik let spojují své síly a osudy při společném hledání pravdy a pravé vzdělanosti. Patřit do akademické obce ale znamená mnohem více než jen docházet na přednášky, cvičení a semináře. Roky vysokoškolských studií jsou dobou růstu a zrání, navazování přátelství na celý život. Jedno ze společenství, které vám nabízí prostor k pravidelnému setkávání a řadě různých akcí, jak je naleznete na těchto stránkách, je klub katolických studentů Salaš a akademická duchovní služba při kostele Panny Marie v Hradci Králové. Skutečnost, že prožíváme naši víru ve vzkříšeného Krista v katolické církvi, není projevem výlučnosti, natožpak uzavřenosti. Naše společenství chce být otevřené všem lidem dobré vůle a zvláště těm, kdo hledají, třebas ještě přesně neví co. Naše služba není určena jen studentům, ale vítáme mezi námi i pedagogy, bez nichž je akademická obec nutně neúplná.

Při vysokoškolském studiu jde o mnohem více než o prosté osvojení si technických znalostí a praktických dovedností. Už na počátku západní civilizace spočívá vzdělání ve společném hledání pravdy, v kultivaci života vlastního a tím celé společnosti. Řečeno slovy Sokratovými v péči o duši. Věříme, že naše společenství k tomu může přispět. Jak se nám to bude dařit, záleží na vkladu každého. I tady fungují pravidla „duchovního investování“: čím více vložíme, tím více dostaneme. Naším posláním není být „servisní organizací“ zajišťující „náboženské potřeby“ studentů a pedagogů hradeckých vysokých škol, ale vytvářet živé společenství pro sdílení našich radostí i starostí. A přitom zažít spoustu legrace a zábavy stejně jako duchovních impulsů a zážitků. Obojí patří k plnosti křesťanské radosti, ke které nás Bůh povolává. Ustanovením akademické duchovní služby právě při kostele Panny Marie na Velkém náměstí navazujeme na starobylou tradici. Záleží jen na nás, jak ji budeme rozvíjet.

 

Současnost

Křesťanský akademický klub Salaš funguje v současné době jako jediná jednotka Akademické duchovní služby královéhradeckého biskupství. Sama o sobě je od roku 2010 občanským sdružením. Cílem klubu je poskytnou prostor zajímavému a pestrému prožívání studentských let mládeže. Klub je ekumenicky otevřený nejen křesťanům jiných tradicí, ale všem hledajícím či zájemcům o duchovní a kulturní život při studiu.

Salaš organizuje každý týden sportovní aktivity, hudební, zábavný i vzdělávací program, či setkávání se v komorním společenství při duchovním programu. Během roku pořádá víkendová setkání po celé republice (zejména stmelovací akce a duchovní obnovy). K dispozici nabízí vlastní kavárnu resp. čajovnu, která slouží jako příjemné prostředí pro studium. Studenti v ní také pořádají své akce a je hlavním klubovým zázemím. Základem salašnického týdne je středeční večer, který začíná slavením studentské mše svaté a pokračuje programem (přednášky či besedy s významnými hosty, koncerty vážné i populární hudby, divadelní nebo taneční představení aj.).

Výroční zpráva 2012:

http://www.salas.hk/Content/Documents/2012_vyrocni_zprava.pdf

Výroční zpráva 2013:

http://www.salas.hk/Content/Documents/2013_vyrocni_zprava.pdf

Výroční zpráva 2014:

http://www.salas.hk/Content/Documents/2014_vyrocni_zprava.pdf